Liên kết mạng xã hội

Lĩnh vực hoạt động

Giới thiệu du lịch Long Phú

  • Kinh doanh dịch vụ khách sạn, làng du lịch
  • Kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa, quốc tế
  • Kinh doanh dịch vụ vui chơi giải trí, dịch vụ lặn biển
  • Kinh doanh Karaoke
  • Vận tải hành khách (bao gồm cả vận chuyển khách du lịch và vận tải hành khách theo tuyến cố định).
  • Kinh doanh dịch vụ ăn uống, giải khát
  • Mua bán rượu, thuốc lá điếu sản xuất trong nước, bán hàng lưu niệm
  • ...

Đến nay, du lịch Long Phú đã từng bước khẳng định thương hiệu trong và ngoài nước, với nhiều loại sản phẩm dịch vụ du lịch hấp dẫn, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của Du khách trong và ngoài nước.