Liên kết mạng xã hội

Thành tích

Читать Журналы онлайн бесплатно
андроид

Giới thiệu du lịch Long Phú

2005:

 • Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa tặng bằng khen Công ty Du lịch Long Phú đã có thành tích 05 năm hoàn thành chỉ tiêu nộp ngân sách năm 2001 - 2005.

2006:

 • Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa tặng bằng khen Công ty CP Du lịch Long Phú - Tổng Công ty Khánh Việt đã có thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện chương trình phát triển du lịch trong 5 năm (2001- 2005);
 • Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa tặng bằng khen Công ty CP Du lịch Long Phú đã có thành tích 6 năm hoàn thành chỉ tiêu giao nộp ngân sách (2001-2006);
 • Tòa soạn tờ thông tin quảng cáo ảnh Thương Mại đã xét chọn Công ty CP Du lịch Long Phú là doanh nghiệp Việt Nam uy tín chất lượng (2006) lĩnh vực Du lịch Khách sạn;

Năm 2007:

 • Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa tặng bằng khen Công ty CP Du lịch Long Phú đã có thành tích 07 năm liên tục hoàn thành chỉ tiêu giao nộp ngân sách (2001-2007).

Năm 2008:

 • Đạt giải C kịch, múa  hội diễn văn nghệ CNVC kỷ niêm 25 năm thành lập Tổng công ty Khánh Việt;
 • Đạt giải toàn đoàn hội diễn văn nghệ chào mừng 25 năm thành lập Tổng công ty Khánh Việt;
 • Đạt giải IV tiếng hát vàng ngành du lịch TP.HCM năm 2008;
 • Đạt giải A song ca, tam ca hội diễn văn nghệ CNVC kỷ niệm 25 năm thành lập tổng công ty Khánh Việt năm 2008;
 • Giải nhì toàn đoàn hội thi trang phục năm 2010 do Tổng Công ty Khánh Việt tổ chức;
 • Giải nhất hội thao bóng đá mini (nữ) truyền thống Công Đoàn Tổng công ty Khánh Việt năm 2010.

Năm 2010:

 • Tổng Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự An toàn Xã hội tặng Giấy khen đội thi " Người tự quản tìm hiểu pháp luật về Giao thông đường thủy nội địa tỉnh Khánh Hòa - Đạt Giải nhất vòng thi cụm năm 2010";
 • Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa tặng giấy khen Công ty CP Du lịch Long Phú đã có thành tích Xuất sắc trong công tác thực hiện "Chương trình phát triển Du lịch tỉnh Khánh Hòa (2006 - 2010).

Năm 2011:

 • Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa tặng giấy khen Công ty cổ phần Du lịch Long phú đã có thành tích "Đơn vị xuất sắc toàn diện - xếp Nhì thi đua khối các doanh nghiệp Du lịch ngoài quốc doanh" năm 2010.

Năm 2013:

 • Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa tặng giấy khen Công ty CP Du lịch Long Phú đã có thành tích tiêu biểu tham gia tổ chức và phục vụ Festival Biển Nha Trang, Khánh Hòa năm 2013.

Năm 2014:

 • Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa tặng bằng khen Công ty CP Du lịch Long Phú đạt danh hiệu "Doanh nghiệp, danh nhân tiêu biểu tỉnh Khánh Hòa" năm 2014.

Năm 2015:

 • Chủ tịch phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tặng bằng khen Công ty CP Du lịch Long Phú đã có nhiều đóng góp tích cực vào sự nghiệp phát triển cộng đồng Doanh nghiệp Việt Nam năm 2014;
 • Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa tặng bằng khen Công ty CP Du lịch Long Phú đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước 5 năm (2011 - 2015);
 • Chủ tịch UB An toàn giao thông quốc gia tặng bằng khen Tập thể có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện Cuộc vận động xây dựng phong trào  "Văn hóa giao thông với bình yên sông nước" trong năm 2011-2015;
 • Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa tặng bằng khen Công ty CP Du lịch Long Phú đã có thành tích xuất sắc trong công tác bảo vệ môi trường giai đoạn 2011 - 2015";
 • Ban ATGT tỉnh Khánh Hòa tặng Giấy chứng nhận Mô hình Bến tàu du lịch Long Phú " Văn hóa - Văn minh - An toàn" đạt tiêu chuẩn về Văn hóa giao thông đường thủy năm 2015 theo quy định của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia;
 • Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa tặng bằng khen Công ty CP Du lịch Long Phú đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện cuộc vận động xây dựng phong trào " Văn hóa giao thông với bình yên sông nước 5 năm  (2011-2015).

Năm 2016:

 • Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa tặng bằng khen Công ty CP Du lịch Long Phú đã có thành tích đóng góp cho ngành du lịch Khánh Hòa giai đoạn 2011 - 2015.
 • Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa tặng bằng khen đơn vị đạt doanh hiệu doanh nghiệp tiêu biểu tỉnh Khánh Hòa năm 2016
 • BCH Trung ương hội chữ thập đỏ Việt Nam tặng bằng khen đơn vị có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào Chữ thập đỏ, nhiệm kỳ 2011 - 2016
 • Tổng công ty Khánh Việt tặng danh hiệu tập thể LĐSX đơn vị có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2016
 • Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa tặng danh hiệu tập thể LĐSX đơn vị có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2016
 • Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa tặng bằng khen đơn vị có thành tích xuất sắc trong tham gia tổ chức, hoạt động và phục vụ Festival Biển Nha Trang - Khánh Hòa 2017
 • Cục trưởng cục cảnh sát giao thông tặng giấy khen đơn vị có thành tích trong phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc" trên các tuyến giao thông giai đoạn 2006 - 2016

Năm 2017:

 • Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa tặng danh hiệu tập thể LĐSX đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm 2017
 • Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa tặng bằng khen đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm 2017
 • Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa tặng cờ thi đua của UBND tỉnh đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm 2017

Năm 2018:

 • Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa tặng bằng khen doanh nhân, doanh nghiệp tiêu biểu tình KH 2018
 • Chủ tịch UBATGTQG chứng nhận Bến tàu DL Long Phú mô hình đạt chuẩn "văn hóa giao thông đường thủy" giai đoạn 2016-2018
 • Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa tặng danh hiệu tập thể LĐXS 2018
 • Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa tặng bằng khen đơn vị đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm 2018
 • Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa tặng cờ thi đua của UBND tỉnh cho đơn vị đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm 2018
 • Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa tặng bằng khen đơn vị đã có thành tích đóng góp cho sự phát triển của ngành Du lịch tỉnh Khánh Hòa
 • Chủ tịch phòng TM và CN Việt Nam tặng bằng khen đơn vị có thành tích trong hoạt động sản xuất kinh doanh, góp phần thúc đẩy sự nghiệp phát triển cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam năm 2018
 • Phó chủ tịch thường trực tặng bằng khen đơn vị đã hoàn thành XS hoạt động kinh doanh năm 2018 và tham gia tích cực các hoạt động của Hiệp Hội Du lịch

Năm 2019:

 • Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa tặng bằng khen đơn vị có thành tích tham gia phục vụ và tổ chức Festival biển 2019
 • Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa tặng danh hiệu tập thể LĐXS 2019
 • Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa tặng cờ thi đua của UBND tỉnh cho đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm 2019

Năm 2020:

 • Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa tặng bằng khen đơn vị có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước 5 năm 2016-2020