Liên kết mạng xã hội

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

images/sukien/daihoicodong2022/h2.jpgSáng ngày 14/5/2022, Công ty CP DL Long Phú tổ chức "Đại hội Cổ đông thường niên năm 2022", tại sảnh Private - Tầng 1 - khách sạn Ibis - 86 Hùng Vương - Nha Trang.

Xem tiếp...

Tài liệu đại hội đồng cổ đông năm 2022

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Download tại đây

Xem tiếp...

Qui chế quản lý cổ đông và chuyển nhượng cổ phần

logo-longphucorpQui chế quản lý cổ đông và chuyển nhượng cổ phần

Download tại đây

Xem tiếp...