Liên kết mạng xã hội

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

images/sukien/dai-hoi-co-dong-2024/h1.jpgChiều ngày 17/05/2024, Công ty Cổ phần du lịch Long Phú đã tổ chức thành công Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 tại Khách sạn Ibis Styles Nha Trang, địa chỉ 86 Hùng Vương, Nha Trang.

Xem tiếp...

Tài liệu đại hội đồng cổ đông năm 2024

Tài liệu đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Download tại đây

Xem tiếp...

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

images/sukien/daihoicodong2023/h2.jpgChiều ngày 09/05/2023, Công ty Cổ phần du lịch Long Phú đã tổ chức thành công Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 tại Khách sạn Ibis Styles Nha Trang, địa chỉ 86 Hùng Vương, Nha Trang

Xem tiếp...

Tài liệu đại hội đồng cổ đông năm 2023

Tài liệu đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Download tại đây

Xem tiếp...

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

images/sukien/daihoicodong2022/h2.jpgSáng ngày 14/5/2022, Công ty CP DL Long Phú tổ chức "Đại hội Cổ đông thường niên năm 2022", tại sảnh Private - Tầng 1 - khách sạn Ibis - 86 Hùng Vương - Nha Trang.

Xem tiếp...

Tài liệu đại hội đồng cổ đông năm 2022

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Download tại đây

Xem tiếp...