Các tuyến đường cấm lưu thông trong dịp Festival biển 2015

Читать Журналы онлайн бесплатно
андроид

Theo thông tin từ UB tỉnh Khánh Hòa, các tuyến đường trung tâm sẽ phải thực hiện theo lịch trình quy định như sau:

Trích nguồn: Ngọc Khánh - Báo Khánh Hòa