Bạn cần bất cứ sự hỗ trợ Trực tuyến nào xin vui lòng gọi điện thoại cho chúng tôi
0258.3839436 | 0258.3839067
Lựa chọn ngôn ngữ

Liên kết mạng xã hội

Tầm nhìn sứ mệnh

Giới thiệu du lịch Long Phú

Tầm  nhìn

  • Long Phú hướng đến sản phẩm tự nhiên khác biệt từ môi trường sinh thái đa dạng, tạo khát khao khám phá và thụ hưởng giá trị của thiên nhiên, văn hóa địa  phương.

Sứ mạng

  • Tập trung mục tiêu hướng đến tự nhiên và gìn giữ môi trường sinh thái trong kinh doanh và đầu tư.
  • Long Phú đem đến cho khách hàng, đối tác chuỗi sản phẩm - dịch vụ sáng tạo, chất lượng phù hợp, giá cả cạnh tranh, đồng thời xây dựng niềm tin bền vững trong các cổ đông và người lao động.

Giá trị cốt lõi

  • Niềm đam mê thiên nhiên, trách nhiệm gìn giữ môi trường sinh thái.
  • Không ngừng sáng tạo.
  • Am hiểu về địa phương tạo nên giá trị cộng đồng.