Đại Hội Chi Đoàn Công Ty CP Du Lịch Long Phú - Nhiệm Kỳ 2014 - 2017

Với tinh thần, khẩu hiệu xuyên suốt "Không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền, đào núi và lấp biển, quyết chí ắt làm nên", trong 02 năm qua (2012 – 2014) dưới sự chỉ đạo sáng suốt của Chi bộ và lãnh đạo Công ty, Ban chấp hành Chi đoàn Long Phú đã đoàn kết, nhất trí cao trong quá trình hoạt động, lựa chọn các phương pháp phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty, đồng hành cùng Đoàn viên Thanh niên góp phần đưa phong trào Đoàn Long Phú ngày thêm khởi sắc.

Thực hiện Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, ngày 07/7/2014 Chi đoàn Long Phú tổ chức Đại hội hết nhiệm kỳ 2012 – 2014 và thông qua đề án nhân sự Bầu BCH nhiệm kỳ 2014 – 2017. Đại hội vinh dự đón tiếp và lĩnh hội ý kiến chỉ đạo của Bí thư Chi bộ, lãnh đạo Công ty và đại diện Đoàn cơ sở Tổng công ty Khánh Việt. Tất cả các ý kiến quý báu đó đã trở thành kim chỉ nam cho hành động của Chi đoàn, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đã đề ra.

Hướng đến tháng thanh niên đầy nhiệt huyết, tôi xin chúc BCH Chi đoàn Long Phú Nhiệm kỳ 2014 – 2017 luôn gặt hái nhiều thành công, đưa hoạt động phong trào Chi đoàn mạnh và mạnh hơn nữa để xứng đáng theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Một năm khởi đầu từ mùa xuân. Một đời khởi đầu từ tuổi trẻ. Tuổi trẻ là mùa xuân của xã hội” và “đoàn viên, thanh niên là người chủ tương lai của nước nhà, nước nhà thịnh hay yếu, suy hay mạnh một phần lớn là do các thanh niên”
Dai-hoi-doan-thanh-nien-long-phu-2014-2017
 
Dai-hoi-doan-thanh-nien-long-phu-2014-2017
 
Dai-hoi-doan-thanh-nien-long-phu-2014-2017
 
daihoidoanthanhnien20122014
 
Hình ảnh và bài viết: BCH Đoàn thanh niên Du lịch Long Phú.