Liên kết mạng xã hội

Qui chế quản lý cổ đông và chuyển nhượng cổ phần

logo-longphucorpQui chế quản lý cổ đông và chuyển nhượng cổ phần

Download tại đây

Xem tiếp...

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016

Dai-hoi-co-dong-long-phu-2016Vào lúc 14h00' ngày 28 tháng 10 năm 2015, tại Hội trường Viện Paster, số 10 đường Trần Phú, Tp. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, Công ty cổ phần du lịch Long Phú đã tiến hành tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016.

Xem tiếp...

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015

dai-hoi-co-dong-2015-3Vào lúc 14h00' ngày 28 tháng 10 năm 2015, tại Hội trường Viện Paster, số 10 đường Trần Phú, Tp. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, Công ty cổ phần du lịch Long Phú đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015.

Xem tiếp...