Liên kết mạng xã hội

Hội thảo "Tuyển chọn và phát triển một số loài Lan rừng quý hiếm phù hợp tại Khu du lịch suối Hoa Lan"

Читать Журналы онлайн бесплатно
андроид

Ngày 26/01/2018 vừa qua. Trung tâm nghiên cứu và phát triển Long Phú thuộc Công ty Cổ phần du lịch Long Phú đã tổ chức thành công Hội thảo khoa học “Tuyển chọn và phát triển một số loài lan rừng quý hiếm phù hợp tại Khu du lịch suối Hoa Lan”.
Đến Hội thảo lần này với sự tham dự: các Sở, Viện, trường Đại học, các chuyên gia và Nghệ nhân sưu tập lan rừng đến từ các tỉnh trong nước cùng Ban lãnh đạo công ty và Trung Tâm nghiên cứu và phát triển Long Phú.

+ Hội thảo lần này có 2 chuyên đề chính:
1. Báo cáo kết quả điều tra tuyển chọn 6 loài lan rừng quý hiếm phù hợp tại KDL. Suối Hoa lan
2. Biện pháp kỹ thuật nhân giống, trồng và chăm sóc đối với 6 lan rừng được tuyển chọn
Hội thảo là khởi đầu cho việc thực hiện đề tài “Tuyển chọn và phát triển một số loài lan rừng quý hiếm phù hợp tại Khu du lịch suối Hoa Lan” trong suốt 03 năm của Trung tâm nghiên cứu và phát triển Long Phú.
    Ông Nguyễn Văn Hương – Gđ. Trung Tâm nghiên cứu R & D Long Phú cho biết: “Từ sau khi được Sở KH & CN tỉnh Khánh Hòa ký kết hợp đồng. Trung tâm đã gặp ngay cơn bão số 12 tàn phá tỉnh Khánh Hòa, trong đó có Khu du lịch suối Hoa Lan, làm ảnh hưởng không nhỏ đến việc Khảo sát & tuyển chọn 6 loài Lan tại các địa điểm: Hòn Hèo, Cam Phước Tây, Sơn Trung, Khánh Bình, Ninh Tây và Vạn Bình. Số mẫu thu hái được đến nay có 300 mẫu (50 mẫu/loài). Đã làm hồ sơ khoa học cho 6 loài lan rừng bản địa, quý hiếm phù hợp điều kiện sinh thái tại KDL suối Hoa lan: Lan Vani, Dã hạc, Thủy tiên hường, Ngọc điểm, Bạch môi và lan Gấm”

Hình ảnh 6 loài lan rừng quý hiếm được tuyển chọn

   Dendrobium%20anosmum  Dendrobium%20amabile
 Vani lông sậm (Vanilla atropogon)  Dã hạc (Dendrobium anosmum)  Thủy tiên hường (Dendrobium amabile)
 Rhynchostylis-gigantea  Christensonia-vietnamica  Lan Gấm (Ludisia discolor)
Ngọc điểm (Rhynchostylis gigantea)   Bạch môi (Christensonia vietnamica)  Lan Gấm (Ludisia discolor)

+ Các nội dung nghiên cứu chính Trung tâm nghiên cứu và phát triển Long Phú phải thực hiện:
1. Tuyển chọn 6 loài lan rừng quý hiếm phù hợp điều kiện sinh thái tại KDL. suối Hoa lan
2. Thực nghiệm các biện pháp kỹ thuật nhân giống và nuôi trồng đối với 6 loài lan được tuyển chọn
3. Định hướng bảo tồn và phát triển một số loài lan rừng quý hiếm tại Khánh Hòa.
+ Thời gian thực hiện: 36 tháng, từ tháng 11/2017 - tháng 11/2020
+ Tổng kinh phí thực hiện: 1.923,923 triệu đồng
Trong đó:
- Ngân sách Sự nghiệp Khoa Học: 512,248 triệu đồng
- Nguồn tự có của Doanh nghiệp: 1.411,675 triệu đồng

Hình ảnh Hội Thảo tại KDL đảo Hoa Lan

Hoi-thao-lan-rung-Long-phu-10

Hoi-thao-lan-rung-Long-phu-12

Hoi-thao-lan-rung-Long-phu-8

Hoi-thao-lan-rung-Long-phu-9

Hoi-thao-lan-rung-Long-phu-7

Hoi-thao-lan-rung-Long-phu-11

Hoi-thao-lan-rung-Long-phu-3

Hoi-thao-lan-rung-Long-phu-4

 Hình ảnh và bài viết: Minh Huấn