Lớp huấn luyện kỹ năng soạn thảo văn bản

Nhằm chuẩn hóa văn bản và thực hiện đúng theo quy định của pháp luật, Ngày 17/01/2014 tại Hội trường Công ty thuốc lá Nguyên liệu Khatoco, Công ty Cổ phần Du lịch Long Phú phối hợp với Tổng công ty Khánh Việt mở lớp tập huấn kỹ thuật trình bày văn bản cho CB-CNV Công ty.

 

Tham gia lớp đào tạo có 50 học viên là CB-CNV Công ty, giảng viên phụ trách lớp là Bà Hoàng Lệ Dung – Phó phòng Tổ chức Hành chính Tổng công ty Khánh Việt. Với sự trao đổi nhiệt tình và tính thuyết phục cao, nhiều ví dụ thực tế, học viên tiếp thu hiệu quả và đáp ứng nhu cầu của Công ty.

Sau khóa đào tạo, CB-CNV soạn thảo văn bản chuyên nghiệp, khoa học, tuân thủ đúng Pháp luật Nhà nước ban hành.

Bài viết & hình ảnh: Mai Ly - Phó phòng tổ chức