Lớp huấn luyện cứu nạn cứu hộ

Nâng cao nhận thức và xác định rõ trách nhiệm cho mỗi Khu du lịch về công tác phòng tránh và giảm nhẹ thiên tai, cấp cứu kịp thời nếu xảy ra tình trạng đuối nước đối với khách du lịch… là trách nhiệm chung, là nhiệm vụ quan trọng của Công ty nhằm hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại gây ra. Trong 02 ngày, ngày 28 và 29/8/2014.

Trung tâm cứu nạn cứu hộ tỉnh Khánh Hòa đã phối hợp Công ty Cổ phần Du lịch Long Phú tổ chức lớp huấn luyện cứu nạn, cứu hộ trên biển cho đối tượng công nhân làm  thuộc đội cứu nạn, cứu hộ các Khu du lịch.
Mục đích của lớp huấn luyện là bồi dưỡng, nâng cao kiến thức, kỹ năng thực hiện các động tác kỹ thuật bơi cứu nạn, cứu hộ; kỹ thuật sơ cấp cứu người bị nạn cho học viên nhằm sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ phòng chống thiên tai, lụt bão và tìm kiếm cứu nạn khi có khách du lịch không may bị đuối nước….
Sau khi kết thúc lớp huấn luyện, các học viên được giảng viên đánh giá cao hoàn thành tốt chương trình, kế hoạch đề ra và được cấp thẻ do Trung tâm cứu nạn cứu hộ tỉnh Khánh Hòa cấp.