Hội nghị đại biểu người lao động năm 2015

Читать Журналы онлайн бесплатно
андроид
  •   09 cá nhân được Giám đốc khen thưởng
  •   04 cá nhân được Tổng Giám đốc TCT tặng giấy khen
  •   05 cá nhân được UBND tỉnh tặng Bằng khen.
  •   01 cá nhân được UBND tỉnh tặng Bằng khen trong phong trào thi đua yêu nước 5 năm (2011 – 2014).
  •   01 cá nhân được Tổng công ty Khánh Việt khen thưởng trong phong trào thi đua yêu nước 5 năm (2011 – 2014).

Hình ảnh đại hội.

hoi-nghi-nguoi-lao-dong-2015

Dai-hoi-doan-thanh-nien-long-phu-2014-2017

hoi-nghi-nguoi-lao-dong-2015

hoi-nghi-nguoi-lao-dong-2015

hoi-nghi-nguoi-lao-dong-2015

hoi-nghi-nguoi-lao-dong-2015

hoi-nghi-nguoi-lao-dong-2015