Bạn cần bất cứ sự hỗ trợ Trực tuyến nào xin vui lòng gọi điện thoại cho chúng tôi
0258.3839436 | 0258.3839067
Lựa chọn ngôn ngữ
Liên kết mạng xã hội

Lớp Học Kỹ Năng Giao Tiếp Bán Hàng

Làm thế nào để nâng cao tính chuyên nghiệp trong bán hàng: chọn lộc khách hàng mục tiêu ? xây dựng cẩm nang ứng phó theo tình huống, quy trình phát triển và tiếp thị sản phẩm du lịch…?

Xem tiếp...

Tập Huấn Lớp An Toàn Vệ Sinh Thực Phẩm 2013

Thực hiện Quyết định số 43/2005/QĐ-BYT ngày 20 tháng 12 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ y tế về việc ban hành “Quy định yêu cầu kiến thức về vệ sinh an toàn thực phẩm đối với người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm”.

Xem tiếp...