Liên kết mạng xã hội

Tập huấn Phòng cháy chữa cháy cho hơn 100 CB-CNV Long Phú

Читать Журналы онлайн бесплатно
андроид

Điều của Nghị định số 35/2003/NĐ-CP ngày 04/4/2003 và Nghị định số 46/2012/NĐ-CP ngày 22/5/2012 quy định chi tiết thi hành một số Điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy.

Ngày 25 và 25/8/2014, Phòng cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ Công An tỉnh Khánh Hòa phối hợp Công ty Cổ phần Du lịch Long Phú tổ chức lớp tập huấn về công tác PCCC cho gần 100 công nhân làm việc trong trong các bộ phận trong môi trường có nguy hiểm về cháy nổ. Lớp tập huấn lần này góp phần trang bị kiến thức cơ bản và nâng cao ý thức, trách nhiệm trong công tác PCCC, các học viên được truyền đạt nội dung, vị trí tầm quan trọng của công tác PCCC, một số vụ cháy nổ tiêu biểu xảy ra trong nước, quốc tế và thành phố; một số văn bản quy pháp quy về công tác PCCC; Các kiến thức cơ bản về PCCC, biện pháp PCCC trong sử dụng điện, xăng dầu, nguyên tắc tổ chức chữa cháy tại cơ sở, xây dựng phương án chữa cháy, phòng cháy kho tàng, bãi chứa, tính năng tác dụng và cách sử dụng bảo quản các bình chữa cháy. Kết thúc khóa học, các học viên làm bài thi trắc nghiệm và được cấp chứng chỉ.