Bạn cần bất cứ sự hỗ trợ Trực tuyến nào xin vui lòng gọi điện thoại cho chúng tôi
0941 267 267
Lựa chọn ngôn ngữ

Liên kết mạng xã hội

Hội nghị đại biểu người lao động năm 2015

Читать Журналы онлайн бесплатно
андроид
 • Ngày 20/3/2014 Công ty cổ phần du lịch Long Phú đã tổ chức “Hội nghị đại biểu người lao động năm 2015”. Tại hội nghị các đại biểu nghe Đoàn chủ tịch báo các kết quả hoạt động năm 2014 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2015, khen thưởng các các Tập thể và các nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua 2014.
 • Hội nghị biểu quyết các chỉ tiêu phấn đấu trong năm 2015 và lắng nghe tâm tư nguyện vọng của người lao động trong hội nghị.
 • Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2014 đề ra Công ty đều thực hiện vượt so với Nghị quyết đặt ra. Đặc biệt lương bình quân người lao động tăng 29,4% so năm 2013;
 • Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều trong Nội quy lao động, Thỏa ước lao động tập thể, Công ty đã hoàn thiện ngay sau khi Đại hội và trình Sở Lao động Thương Binh & Xã Hội công nhận, sau đó Công ty sẽ ban hành đến từng bộ phận trong Công ty;
 • Các đăng ký thi đua đều được triển khai thực hiện và kết quả đạt được:
 • Tổ lao động tiên tiến đạt 14/25 tổ, đạt 56 % so với đăng ký; có 02 bộ phận được Tổng Giám đốc khen thưởng.
 • Lao động tiên tiến đăng ký người đạt 193/247 người, đạt tỷ lệ 78,1% so với đăng ký
 • Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở đạt 08/69 người, đạt tỷ lệ 11,6% so với đăng ký
 •   09 cá nhân được Giám đốc khen thưởng
 •   04 cá nhân được Tổng Giám đốc TCT tặng giấy khen
 •   05 cá nhân được UBND tỉnh tặng Bằng khen.
 •   01 cá nhân được UBND tỉnh tặng Bằng khen trong phong trào thi đua yêu nước 5 năm (2011 – 2014).
 •   01 cá nhân được Tổng công ty Khánh Việt khen thưởng trong phong trào thi đua yêu nước 5 năm (2011 – 2014).
 • Tập thể Công ty Cổ phần Du lịch Long Phú được UBND tỉnh khen thưởng Bằng khen thành tích đạt doanh nghiệp tiêu biểu, tập thể lao động xuất sắc năm 2014 và được Tổng công ty đề nghị UBND tỉnh tặng Bằng khen trong phong trào thi đua yêu nước 5 năm (2011 – 2014).
 • Phong trào sáng kiến cải tiến kỹ thuật: Năm 2014, có 10 đề tài đăng ký sáng kiến cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất, kết quả đạt được cuối năm 2014 có 16 đề tài được công nhận hợp lý hóa sản xuất, vượt 6 đề tài so với đăng ký.
 • Hội nghị kết thúc tốt đẹp, hứa hẹn một năm hoạt động với nhiều thành tích.

Hình ảnh đại hội.

hoi-nghi-nguoi-lao-dong-2015

Dai-hoi-doan-thanh-nien-long-phu-2014-2017

hoi-nghi-nguoi-lao-dong-2015

hoi-nghi-nguoi-lao-dong-2015

hoi-nghi-nguoi-lao-dong-2015

hoi-nghi-nguoi-lao-dong-2015

hoi-nghi-nguoi-lao-dong-2015