Liên kết mạng xã hội

Thông báo thay đổi địa điểm văn phòng làm việc của công ty

THÔNG BÁO

Về việc thay đổi địa chỉ Văn phòng làm việc của Công ty.

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi trong giao dịch và liên hệ công tác, Công ty Cổ phần Du lịch Long Phú xin thông báo đến các cơ quan, đơn vị, đối tác và khách hàng về việc thay đổi địa chỉ Văn phòng làm việc của Công ty cụ thể như sau:

Địa chỉ cũ: Đá Chồng, xã Vĩnh Lương, Tp. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Địa chỉ mới: 15 Ngô Đức Kế, Phường Tân Lập, Tp. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Thời điểm thay đổi địa chỉ: Kể từ ngày 15/4/2017.

Mã số thuế, địa chỉ ghi hóa đơn và các thông tin liên quan khác của Công ty vẫn giữ nguyên không thay đổi.

Xin trân trọng thông báo!