Liên kết mạng xã hội

Tập huấn tuyên truyền luật Lao động

Читать Журналы онлайн бесплатно
андроид

Nhằm kịp thời tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật mới được ban hành, đồng thời tiếp tục phổ biến sâu rộng các văn bản đang có hiệu lực thi hành đến với Người lao động, ngày 29/3/2017 tại Văn phòng Công ty, Công ty CP du lịch Long Phú phối hợp với Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Khánh Hòa tổ chức Lớp tuyên truyền Pháp luật Lao động, Luật An toàn VSLĐ, Luật Bảo hiểm xã hội cho CB-CNV Công ty.
Tham dự buổi tuyên truyền có Ông Vũ Đình Tân – Giảng viên, Cán bộ Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Khánh Hòa, ông Đào Quốc Trưởng – Liên đoàn Lao động tỉnh Khánh Hòa và 100 học viên thuộc cấp quản lý và người lao động trực tiếp của Công ty,
Trong thời gian qua, công tác phổ biến Pháp luật luôn được lãnh đạo Công ty quan tâm, thường xuyên mở các lớp tuyên truyền tại chỗ và cử CB-CNV tham gia tại các Hội nghị trong toàn tỉnh. Đây là một nhiệm vụ quan trọng góp phần nâng cao hiểu biết, nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của CB-CNV Công ty.

Hình ảnh lớp tập huấn

IMG_3499

IMG_3514

Mai Ly - Phòng tổ chức